การเปลี่ยน / คืนสินค้า

เรารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใน 3 กรณี

 • เราจัดส่งสินค้าผิด ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ถูกต้องกับรายการสั่งซื้อ
 • สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 • เสียหายจากการผลิต โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตแล้ว

กรณีเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง

 • เราจะต้องดำเนินการเครมค่าเสียหายกับผู้ขนส่งเราอาจจำเป็นต้องของหลักฐานและเอกสารประกอบ
 • ในกรณีนี้ลูกค้าจะได้รับการชดเชย โดยการเปลี่ยนหรือคืนเงินเต็มจำนวนเมื่อข้อพิพาษถึงสิ้นสุดแล้ว จากทางบริษัท

เหตุผลเปลี่ยนใจใช้ได้ หากยังไม่เปิดใช้งานสินค้า

 • ลูกค้าจำเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายในการส่งของคืนแก่บริษัท
 • บริษัทจะทำการตรวจสอบและคืนเงินเต็มจำนวนในลำดับต่อไป
 • การคืนสินค้า สินค้าต้องยังไม่เปิดใช้งานสินค้า

กรณีสินค้ามีปัญหา

 • ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง
 • บริษัทจะหาสินค้าตัวอื่นทดแทน ภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม
 • หากจัดหาไม่ได้ บริษัทยินดีชำระค่าสินค้าและค่าส่งคืนสินค้า เต็มวงเงินแก่ลูกค้า

ติดต่อขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าในทุกกรณี

หากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการเครมหรือเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของ “fashiver แฟชิเวอร์” และบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใบเสร็จทางเมล ใบรับประกันสินค้า ส่งมาที่สำนักงานของ “fashiver แฟชิเวอร์”

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

เว็บไซต์ fashiver.com
บริษัท : แฟตเตอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
32/54 ซ.อ่อนนุช 80 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250