การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าและบริการโดยรูปแบบ ePackage

  • ค่าบริการในการจัดส่งจะถูกแจ้งในแต่ละรายการสั่งซื้อทุกครั้ง
  • สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 14-20 วันกรณีส่งมาจากต่างประเทศ หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบ การจัดส่งสินค้าได้จากหมายเลขพัสดุ ทางบริษัทจะจัดส่งให้ทางเมล
  • ติดตามสถานะการจัดส‹งสินคŒาไดŒที่ https://www.17track.net/en
  • กรณีมีการจัดส่งที่ล่าช้า อาจเกิดจากการจราจร การขนส่ง ปัญหาระหว่างประเทศ หรืออื่น ๆ สามารถติดตามทักท้วงเพื่อแก้ปัญหาแล้วแต่กรณี
ภาพจาก postconnex.in.th

เกี่ยวกับบริการ ePackage คืออะไร